RFID Zamanlama Çözümleri:
Koşu-bisiklet-oryantiring & Multi sport zaman tutma hizmetleri +
kurum ve markalar için katma değerli RFID uygulamaları

RFID Timing Solutions:
Race timing for running, cycling, orienteering & multi sport +
Plus innovative corporate & brand marketing RFID applications

Yeşilce Mah. Dayanıklı Sok. No:1A P.K.34418
Kağıthane, Istanbul, Türkiye
T : +90 212 2817965 - F : +90 212 325 0702
info@plustiming.com